Jak naučit dítě, aby umělo být samo (se) sebou šťastné?

 

Proč je pozitivní dítě pozitivní? 

Kdy jste naposledy

 • zvýšili hlas na své dítě či na něj dokonce křičeli?

 • mu dali nálepku, že je zlobivé, neposlušné či protivné?

 • vyhrožovali svému dítěti, že pokud to neudělá, tak...

ANO, ANO, ANO...

Je pravda, ano, že to se  může stát, a že se to stává snad každému rodiči!

Určitě se shodneme na tom, že tento přístup

ALE!!!

NEDĚLÁ nás - ani naše dítě - ŠŤASTNÝM! 

Co když si to ale dítě zaslouží...?

 

VĚŘTE, ŽE NEZASLOUŽÍ! 

Ani my dospělí si totiž nezasloužíme, aby se k nám někdo choval ponižujíc, hanlivě a bez respektu,  i když  by byl  třeba kolega v práci nebo partner  100 x přesvědčený, že si to zasloužíme.

 

 

Děti nezlobí! Děti se chovají! 

Přesně podle toho, co jim chybí, co prožívají, co nám chtějí říct, co potřebují.

Je dobré umět jít dětem naproti, a ještě lepší je, umět předvídat.

A právě k tomu potřebujeme přesně rozumět 5 nejzákladnějším potřebám. 

CO S TÍM?

Naštěstí existuje jednoduchá cesta, jak si pomoci!

on-line kurz

TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO DÍTĚTE

Prozradím tajemství úplně na začátku... 

Tajemství č. 1

Pozitivní dítě je zrcadlem pozitivních dospělých.

I pozitivní přístup je třeba se učit a trénovat!

Naučím vás pozitivnímu přístupu a myšlení! 

A zároveň ukážu, jak ho pak právě vy můžete naučit i vaše děti!

Tajemství č. 2

Šťastné dítě je to, které umí rozeznat, pojmenovat

a říci (si o) své potřeby a ty uspokojit.

Pak je spokojené a šťastné a samostatné = samo se sebou šťastné.

Naučím vás hierarchii potřeb!

A ukážu způsob, jak učit krok po kroku dítě, aby je umělo rozeznat a uspokojit samo.

 

Kurz je cesta, jak právě VY můžete být

 

ten nejlaskavější PRŮVODCE!

 

Být skvělým průvodcem NENÍ TĚŽKÉ!

Je jen potřeba: 

 • zodpovědět ty správné otázky
 • přiznat si nějaké věci z minulosti 
 • vidět budoucnost

 

 • pojmenovat, co chceme
 • zasadit vše, co chceme, do našeho každodnu
 • mít k tomu rituály a návyky

Průvodce totiž: 

 • zná potřeby dětí (a naučí je rozeznávat i své děti)
 • pozitivní přístup k životu
 • přesně ví, kdy, jak a proč nepoužívat vnější motivaci (odměny a tresty)
 • chápe, proč učit děti vnitřní motivaci (aby dítě chtělo samo)

 • má zcela jasno ve svých potřebách

 • ví, co chce otisknout do svých dětí, a naopak, čemu se vyvarovat

A to všechno lze udělat tak, aby to nezabralo čas. Naopak, aby nám ho přinášelo.

Věřte, že jediný čas, který vám cesta k tomu zabere, je tento kurz.

Jak poznáte, že je kurz pro vás?

Zkuste odpovědět  na tyto otázky: 

Kdy jste naposledy

 • vyčítali svému dítěti?
 • poslali své dítě bez možnosti jeho reakce do kouta nebo od vás pryč?
 • se zlobili na své dítě, že se má ke svému sourozenci chovat jinak?
 • reagovali na dítě způsobem, že žalovat se nemá?
 • osočili své dítě, že jste z něj unavení nebo z toho, že vám je nevděčné?
 • jste upozornili vaše dítě, že je nesamostatné a neschopné si plnit své povinnosti?
 • zdůraznili svému dítěti, že vy víte nejlépe, že to, co potřebuje, opravdu nepotřebuje

Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte:

"ANO, toto se mi nedávno stalo,"  je Tajemství šťastného dítěte právě pro vás. 

Co se naučíte? 

 • jak funguje 5 základních potřeb - tzv. pyramida potřeb
 • jak a jaké potřeby se objevují v každé situaci běžného dne
 • jak se promítá do osobnosti dítěte podporování a naopak její opomíjení
 • jak předcházet negativnímu promítání do dítěte
 • jak poznat věci pozitivní i negativní, které si neseme z minulosti, které z nich přenést do výchovy a jak, a které naopak jednou provždy zadupat do země
 • jak naučit dítě, aby mělo samo zájem - ten vnitřní zájem - si plnit své povinnosti a naslouchat a pomáhat sobě i druhým
 • jak učit dítě, aby mělo zájem o druhé, nebálo se jich, nezávidělo, ale naopak, aby je umělo pochopit a umělo se od nich inspirovat
 • jak naučit dítě, aby samo rozeznalo, co ho trápí a co potřebuje, a samo hledalo řešení a stalo se tak samostatným a zodpovědným
 • jak učit dítě, aby umělo žít nejen v kolektivu, ale i samo se sebou a aby si umělo brát ze sebe to nejlepší
 • jak naučit dítě mluvit o svých pocitech
 • jak přistupovat k dítěti, aby umělo být optimistické a pozitivní
 • jak a proč učit děti pozitivně myslet
 • jak vše skloubit a postavit si vlastní PYRAMIDU ŠTĚSTÍ
Kurz vám dá také odpověď na tyto otázky týkající se

HRANICE VÝCHOVY

Existuje společné jádro volné a přísné výchovy?

Existuje návod, jak nebýt dítětem ovládanou matkou?

Existuje varovný signál, jak si nevychovat malého tyrana?

Existuje klíč k tomu, jak být mámou s respektem a autoritou?

Existuje možnost, že v jakémkoliv věku mohu začít učit dítě pozitivně myslet?

Existuje manuál, jak rozpoznat potřeby dítěte dříve, než se dítě začne vztekat, bouřit, vzdorovat?

Možná vás zajímá, kdo pro vás kurz vytvořil?

Jmenuji se Anna Lukešová a už 17 let se jako psycholožka inspiruju od maminek - jejich radostmi i starostmi, abych pro ně mohla vytvářet techniky, které pomohou nejen jim, ale i jejich dětem. Stejně jako pomáhají mým dětem - mé každodenní inspiraci.

 

Věnuji se pozitivní psychologii.

Té, která se zabývá kladnými životními zážitky a zkušenostmi a pozitivními emocemi jako jsou RADOST, LÁSKA, NADĚJE i ŠTĚSTÍ. Té, která má ve svém hledáčku zvídavost, nezdolnost, optimismus, sebevědomí a vděčnost i smysl pro humor.

Znát mě můžete i z médií z TV SEZNAM, Českého rozhlasu, časopisů: Můj svět, Instinkt, Maminka, Kondice.cz atp. Velmi mě těší, že o projevila zájem i o metodu Pyramida štěstí, na jejímž principu je postavený kurz Tajemství šťastného dítěte.

Proč jsem vytvořila tento kurz?

Většina starostí maminek pramení právě z toho, že neporozumí potřebám svého dítěte a tím pádem se ani neumí dívat na svět jejich očima. A to vede k neshodám, odtažitosti, nepochopení i křiku. 

Tvrdím, že: LEPŠÍ JE BUDOVAT NEŽ BOJOVAT! 

Proto předávám rodičům techniky, aby budovali to pozitivní.

Už tím automaticky odeženou to negativní. Probudí v sobě magnet přitahující to dobré.

Z čeho v kurzu vycházím? 

Vše, co předávám v kurzu, je zpracováno na základě:

 • mé odborné kvalifikace,
 • poznatků a pozorování, 
 • studia výzkumů,
 • ověřených technik,
 • zkušeností s vlastními dětmi,
 • praxe a 17leté zkušenosti s maminkami.

Spojením těchto všech věcí jsem vytvořila metodu PYRAMIDA ŠTĚSTÍ, kterou vás v kurzu naučím. 

Právě samy maminky mě po shlédnutí seriálku vysílaného v TV, který se věnoval tréninku pozitivního myšlení pro dospělé, oslovily a vyzvaly, abych připravila kurz i pro děti. 

Na čem je metoda založená? 

Kurz Tajemství šťastného dítěte  je postavený na originální metodě :

PYRAMIDA

 • přesně ukazuje, jak a proč je dobré pro pohodu a růst  nás i našich dětí pochopit  5 základních potřeb
 • ukazuje souvislosti a zákonitosti mezi nimi podložené psychologickému výzkumy

ŠTĚSTÍ

 • představuje pohodu a spokojenost, bezpečí, lásku, úctu i uznání
 • názorně a prakticky ukazuje, jak  se naučit pozitivnímu přístupu 

Jak to vypadá v kurzu? 

Šťastný člověk je ten, který je soběstačný, samostatný a pozitivní.

Dospěje k tomu tak, že bude umět rozeznávat a pojmenovávat svoje potřeby. 

A tím, že k životu bude mít pozitivní přístup. 

Bez rodičů / průvodců se to  dítě nenaučí. 

Pojďte jim naproti v kurzu 

Jak je kurz rozdělený?

1. Tajemství vnitřních pyramid

Jací psychologové, jak a proč zkoumali potřeby lidí, k čemu došli a co z toho vyplývá pro vás? Co se stane, když nerozumíme potřebám dětí? Proč jich je 5? Jak fungují? Jak moc je podstatná vnitřní motivace na rozdíl od té vnější plné odměn a trestů? Jak se naučit pomalu, ale jistě, bez časové náročnosti a vyčerpanosti, přivést dítě na cestu vnitřní motivace? ...

2. Stavba vlastní pyramidy

Jak si rychle a efektivně srovnat potřeby a hodnoty a jak nahlédnout zpět do dětství? Jak pomoci dítěti stavět jeho pyramidu štěstí? Co říkají výzkumy, přední světoví i čeští psychologové? Jak konkrétně funguje Maslow pyramida potřeb na nás a naše děti? Jak to máte vy? V této lekci se naučíme vše rozpoznat a v dalších budeme řešit potřebu po potřebě z hlediska energie, poselství a přitažlivosti.  ...

3. Energie pyramidy

Proč nám lidé vnucují své potřeby a proč někdy zapomínáme plnit ty své? Kde a jak čerpat a šetřit energii?  Jak a kolik času trávit vědomě s dítětem a proč? Jak naučit dítě pozitivně myslet? Jak nechat dětem volnost, aby si učily z ní brát samy energii? Jak poznat INTROVERTNÍ a EXTROVERTNÍ dítě? Proč se tyto dva typy liší právě tím, jak čerpají energii? ...

 

4. Poselství pyramidy

Jaké jsou nejčastější chyby rodičů v rozpoznávání potřeb a ve výchově? Jak poznáme to opravdové poselství, které chceme předat?  Jak už nyní můžeme odhadnout? Jak už nyní odhadnout budoucí štěstí našeho dítěte? Jaké otázky si musíme zodpovědět, abychom to poznali? Jak přijmout to, že poselství a otisk předáváme každým dnem a už nikdy neříkat, že něco bude lepší až...? Jak to udělat? ....

5. Magnetická síla pyramidy

Jací lidé a proč na nás působí jako magnet? Jak rozpoznat lidi, kteří nás vysávají? Jak naučit dítě, aby samo mělo zájem o druhé? Jak dávat dítěti sílu a odvahu si umět říci o cokoliv, co potřebuje? Jak učit sebe i dítě SEBEuznání, sebelásce, ale i sebekontrole? Jak být magnetem pro dítě?  Jak učit dítě, aby bylo magnetem pro ostatní a přitahovalo, rozlišovalo, které lidi si do života pustit? ...

Kdy, kde, jak a proč kurz probíhá?

Co obsahuje?

Je možné být i v osobním  spojení?

KDY

 • 2. cyklus kurzu začne  v pátek 17. 5. 2019

KDE

 • na webových stránkách TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO DÍTĚTE
 • přístup k nim dostanete den před zahájením kurzu (16. 5. 2019)
 • na vašem počítači nebo i mobilu

JAK

 • ON LINE  formou videí  po dobu 5 týdnů  
 • každý týden se vám otevře nová lekce  obsahující  videa
 • i po 5 týdnech budete mít ke všemu přístup - navždy

CO

 • 5  lekcí 
 • 37 videí s přednáškami, radami a výlety do psychologie 
 • 5 bonusů
 • metody a techniky
 • doporučení na odborníky
 • nejčastější otázky maminek 
 • příběhy

S KÝM

 • se mnou  v kurzu  ve videích  
 • 5 týdnů po dobu trvání kurzu  budu také odpovídat na vaše osobní dotazy k aktuální lekci

JEŠTĚ NA SLOVÍČKO...

Jsou náhlé a nečekané situace, kdy rodič vyhledává radu psychologa, aby mu a jeho dítěti pomohl najít cestu v náročné životní situaci (rozvod, střídavá péče, úmrtí, šikana atp.) A je to tak velmi správně.

Jsou ale i běžné, každodenní situace, ve kterých nás něco trápí, s něčím si nevíme rady. Jsou to chvíle, kdy většinou problém zvládneme, nebo navštívíme psychologa až tehdy, když nám začne problém přerůstat přes hlavu.

Od návštěvy psychologa pak může odradit dlouhá čekací doba nebo částka za jedno 50 minutové sezení, která se pohybuje kolem 800,- Kč. Takových sezení je pak většinou zapotřebí hned několik.

Mnoha takovým situacím se dá předcházet. A o tom je část našeho kurzu.

A ta další část se týká toho, jak tím nejjednodušším způsobem, který se nám stane příjemným a vlastním, budovat silnou a šťastnou osobnost dítěte.

Rodič je pro dítě hrdinou, protože právě rodiči nejvíce důvěřuje.

(prof. Matějček)

 

Tím hrdinou jste už nyní.

A já vám k tomu mohu ještě ukázat cestu, jak se  právě Vy můžete stát tím nejlepším a nejžádanějším "psychologem" pro vaše dítě.

5 BONUSŮ navíc

3 tréninky pozitivního myšlení dítěte

2 techniky ovlivňující osobnost vašeho dítěte v tom nejpozitivnějším slova smyslu

 • 3 tréninky

  1. Každoden – jak naučit dítě uzavírat den a jak to propojit s vnímáním jeho samotného
  2. Pochvala – jak a proč učit děti víc než jen „sluší ti to“ , aby rozvíjely empatii a vděčnost
  3. Procházka – jak naučit děti, aby si automaticky braly ze/do života to lepší a rozvíjely vnímání
 • 2 techniky

  1. MaMtra pro mé dítě – nejlaskavější metodou otiskující do duše dítěte to, co je pro vás nejpodstatnější
  2. Z očí do očí – metoda pro rozvoj empatie a budování kvalitních sociálních vztahů

Cena kurzu, ve kterém více jak 300 minut videí  plných rad, vysvětlení, technik, bonusů i inspirací,  je 3 130 Kč.

Na tento II. cyklus  dávám slevu 800 Kč.

Cena je tedy 2 230 Kč. 

Cena jako...

Cenu můžete přirovnat třeba k jedné velké elektronické hračce nebo k jedné rodinné návštěvě kina a poté večeři v restauraci. Nebo k tomu, že si během roku dáte každý měsíc jednu limču, kávu a dortík .  

Jsem si jistá, že investice do kurzu, je jedna z nejlepších investic do vašeho dítěte i do vaší spokojenosti nejen v roce 2019.

A věřte, že se vám mnohonásobně vrátí v podobě šťastného dítěte.

I v podobě spokojeného rodiče.

 

Brány online kurzu Tajemství šťastného dítěte

jsou otevřené

do 16. května 2019

Pak se uzavřou a od 17. 5. 2019 se za nimi rozběhne 5týdenní online kurz, který vám odhalí Tajemství šťastného dítěte.

Po celou dobu kurzu vám budu k dispozici a ráda s vámi proberu všechny případné nejasnosti i konkrétní situace, které se svými dětmi řešíte. Kromě know-how tak získáte i jedinečnou podporu.

Do kurzu se můžete přihlásit ještě

Nebojujte!

Budujte svou PYRAMIDU ŠTĚSTÍ až do nebe

Stavět si svou vnitřní pyramidu štěstí je stejné jako když stavíte dům:

Dům

pevný základ

rovné stěny

dobrá statika

Pyramida štěstí

znalost potřeb

hranice

harmonie

My teď společně budeme stavět z materiálu, kterému se říká skutečnost, a to není zrovna ten nejlehčí materiál. Ale s pomocí pevného základu PYRAMIDY ŠTĚSTÍ to zvládnete  s radostí a hravě.

Ať jste kdekoliv na světě – váš domov je tím pevným bodem na mapě.

Buďte tím pevným bodem v životě pro sebe i své děti.

Nechť je PYRAMIDA ŠTĚSTÍ pro vás tím základním stavebním kamenem!