Jak naučit dítě, aby umělo být samo (se) sebou šťastné?

 

Proč je pozitivní dítě pozitivní? 

Kdy jste naposledy

 • zvýšili hlas na své dítě či na něj dokonce křičeli?

 • mu dali nálepku, že je zlobivé, neposlušné či protivné?

 • vyhrožovali svému dítěti, že pokud to neudělá, tak...

ANO, ANO, ANO... ALE!!!

Ano, to se  může stát každému rodiči! Určitě se shodneme na tom, že ale tento přístup

NEDĚLÁ NÁS ANI NAŠE DÍTĚ ŠŤASTNÝM

Některý rodič si může myslet, že si takové naše chování dítě někdy i zaslouží. VĚŘTE, ŽE NEZASLOUŽÍ! 

Ani my dospělí si totiž nezasloužíme, aby se k nám někdo choval ponižujíc, hanlivě a bez respektu,  i když  by byl  třeba kolega v práci nebo partner  100x přesvědčený, že si to zasloužíme.

CO S TÍM?

Naštěstí existuje jednoduchá cesta, jak to dělat lépe!

on-line kurz

TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO DÍTĚTE

Prozradím tajemství úplně na začátku...

Tajemství č. 1

Pozitivní dítě je zrcadlem pozitivních dospělých.

I pozitivní přístup se musí učit a trénovat!

Naučím vás jej a ukážu, jak ho pak právě vy můžete naučit i vaše děti!

Tajemství č. 2

Šťastné dítě je to, které umí rozeznat, pojmenovat

a říci (si o) své potřeby a ty uspokojit.

Pak je spokojené a šťastné a samostatné = samo se sebou šťastné.

Naučím vás hierarchii potřeb!

A ukážu způsob, jak učit krok po kroku dítě, aby je umělo rozeznat a uspokojit samo.

 

Kurz je cesta, jak právě VY můžete být 

nejžádanější a nejlaskavější průvodce pro své dítě

Jak poznáte, že je kurz pro vás?

Zkuste si odpovědět na tyto otázky

Kdy jste naposledy

 • vyčítali svému dítěti?
 • poslali své dítě bez možnosti jeho reakce do kouta nebo od vás pryč?
 • se zlobili na své dítě, že se má ke svému sourozenci chovat jinak?
 • reagovali na dítě způsobem, že žalovat se nemá?
 • osočili své dítě, že jste z něj unavení nebo z toho, že vám je nevděčné?
 • jste upozornili vaše dítě, že je nesamostatné a neschopné si plnit své povinnosti?
 • zdůraznili svému dítěti, že to, co potřebuje, opravdu nepotřebuje? 

Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte:

"ANO, toto se mi nedávno stalo,"  je Tajemství šťastného dítěte právě pro vás. 

Co se naučíte? 

 • jak funguje pyramida potřeb
 • jaké a jak se potřeby objevují v každé situaci běžného dne
 • jak se promítá do osobnosti dítěte podporování a naopak její opomíjení
 • jak předcházet negativnímu promítání do dítěte
 • jak poznat věci pozitivní i negativní, které si neseme z minulosti, které z nich přenést do výchovy a jak a které naopak jednou provždy zadupat do země
 • jak naučit dítě, aby mělo samo zájem - ten vnitřní zájem - si plnit své povinnosti a naslouchat a pomáhat sobě i druhým
 • jak učit dítě, aby mělo zájem o druhé, nebálo se jich, nezávidělo, ale naopak, aby je umělo pochopit a umělo se od nich inspirovat
 • jak naučit dítě, aby samo rozeznalo, co ho trápí a co potřebuje a hledalo samo řešení a stalo se tak samostatným a zodpovědným
 • jak učit dítě, aby umělo žít nejen v kolektivu, ale i samo se sebou a umělo brát si  ze sebe to nejlepší
 • jak naučit dítě mluvit o svých pocitech
 • jak přistupovat k dítěti, aby umělo být optimistické a pozitivní
 • jak a proč učit děti pozitivně myslet
 • jak vše skloubit a postavit si vlastní PYRAMIDU ŠTĚSTÍ
Kurz vám dá také odpověď na tyto otázky týkající se

HRANICE VÝCHOVY

Existuje společné jádro volné a přísné výchovy?

Existuje návod, jak nebýt dítětem ovládanou matkou?

Existuje varovný signál, jak si nevychovat malého tyrana?

Existuje klíč k tomu, jak být mámou s respektem a autoritou?

Existuje možnost, že v jakémkoliv věku mohu začít učit dítě pozitivně myslet?

Existuje návod, jak rozpoznat potřeby dítěte dříve, než se dítě začne vztekat, bouřit, vzdorovat?

Možná vás zajímá, kdo pro vás kurz vytvořil?

Jmenuji se Anna Lukešová a už 17 let se jako psycholožka inspiruju od maminek jejich radostmi i starostmi, abych pro ně mohla vytvářet techniky, které pomohou nejen jim, ale i jejich dětem. Stejně jako pomáhají mým dětem - mé každodenní inspiraci.

 

Věnuji se pozitivní psychologii.

Té, která se zabývá pozitivními emocemi jako jsou RADOST, LÁSKA, NADĚJE i ŠTĚSTÍ a kladnými životními zážitky a zkušenostmi. Té, která má ve svém hledáčku zvídavost, nezdolnost, optimismus, sebevědomí a vděčnost i smysl pro humor.

Znát mě můžete i z médií z TV SEZNAM, Českého rozhlasu, časopisů: Můj svět, Instinkt, Maminka, Kondice.cz atp. Velmi mě těší, že o projevila zájem i o metodu pyramida štěstí z kurzu Tajemství šťastného dítěte.

Proč jsem vytvořila tento kurz?

Většina starostí maminek pramení právě z toho, že neporozumí potřebám svého dítěte a tím pádem se ani neumí dívat na svět jejich očima. A to vede k neshodám, odtažitosti, nepochopení i křiku. 

Tvrdím, že: LEPŠÍ JE BUDOVAT NEŽ BOJOVAT! 

Proto předávám rodičům techniky, aby budovali to pozitivní.

Už tím automaticky odeženou to negativní. Probudí v sobě magnet přitahující to dobré.

Z čeho v kurzu vycházím? 

Vše, co předávám v kurzu je zpracováno na základě:

 • mé odborné kvalifikace,
 • poznatků a pozorování, 
 • studia výzkumů,
 • ověřených technik,
 • zkušeností s vlastními dětmi,
 • praxe a 17leté zkušenosti s maminkami.

Spojením těchto všech věcí jsem vytvořila metodu PYRAMIDA ŠTĚSTÍ, kterou vás v kurzu naučím. 

Právě maminky mě samy po shlédnutí TV seriálku o pozitivním myšlením pro dospělé oslovily a vyzvaly, abych připravila kurz i pro děti.

Jak kurz vypadá?

1. Tajemství vnitřních pyramid

Jací psychologové, jak a proč zkoumali potřeby lidí, k čemu došli  a co z toho vyplývá pro vás ? Jak moc  je podstatná vnitřní motivace na rozdíl od té vnější  motivace slibů a trestů?

2. Stavba vlastní pyramidy

Jak si rychle a efektivně srovnat potřeby a hodnoty,  jak nahlédnout zpět do dětství  a jak  pomoci dítěti stavět jeho pyramidu štěstí?

3. Energie pyramidy

Proč nám lidé vnucují své potřeby a proč někdy zapomínáme plnit ty své? Kde čerpat a kde a jak šetřit energii?  Jak a kolik času trávit vědomě s dítětem a proč? Jak  naučit dítě pozitivně myslet?

4. Poselství pyramidy

Jaké jsou nejčastější chyby rodičů v rozpoznávání potřeb  a  ve výchově? Jak poznáme to opravdové poselství, které chceme předat?  Jak už nyní můžeme odhadnout  budoucí štěstí našeho dítěte?

5. Magnetická síla pyramidy

Jací lidé a proč na nás působí jako magnet? Jak  rozpoznat lidi, kteří  nás vysávají? Jak naučit dítě, aby samo mělo zájem o druhé? Jak dávat dítěti sílu a odvahu  si umět říci o cokoliv, co potřebuje?  Jak  ho učit sebeuznání, sebelásce, ale i sebekontrole?

Kdy a kde kurz probíhá?

KDY

 • 1. turnus začal 1. 2. 2019, předpokládaný termín dalšího turnusu je duben, květen 2019
 • všem, kteří o něj (nezávazně) projeví zájem (tlačítko - Zajímám se o kurz), dám včas vědět
 • poté, když se rozhodnete přihlásit: 
 • po zakoupení kurzu dostanete ihned do e-mailu přístup do členské sekce (= heslo na webové stránky kurzu TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO DÍTĚTE) a přístup budete mít navždy
 • celý online kurz trvá 5 týdnů (každý pátek se otevře nová lekce, ty předchozí pochopitelně zůstavají)

KDE

 • na webových stránkách TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO DÍTĚTE
 • na svém počítači nebo i mobilu

Jak kurz probíhá a co obsahuje?

JAK

 • každý týden se vám otevře nová lekce v kurzu TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO DÍTĚTE
 • zároveň ke každé lekci dostanete bonusové video

CO

 • 5  lekcí 
 • 37 videí s přednáškami, radami a výlety do psychologie 
 • 5 bonusů
 • metody a techniky
 • doporučení na odborníky
 • nejčastější otázky maminek
 • příběhy 

5 BONUSŮ navíc

3 tréninky pozitivního myšlení dítěte

2 techniky ovlivňující osobnost vašeho dítěte v tom nejpozitivnějším slova smyslu

 • 3 tréninky

  1. Každoden – jak naučit dítě uzavírat den a jak to propojit s vnímáním jeho samotného
  2. Pochvala – jak a proč učit děti víc než jen „sluší ti to“ , aby rozvíjely empatii a vděčnost
  3. Procházka – jak naučit děti, aby si automaticky braly ze/do života to lepší a rozvíjely vnímání
 • 2 techniky

  1. MaMtra pro mé dítě – nejlaskavější metodou otiskující do duše dítěte to, co je pro vás nejpodstatnější
  2. Z očí do očí – metoda pro rozvoj empatie a budování kvalitních sociálních vztahů

JEŠTĚ NA SLOVÍČKO...

Jsou náhlé a nečekané situace, kdy rodič vyhledává radu psychologa, aby mu a jeho dítěti pomohl najít cestu v náročné životní situaci (rozvod, střídavá péče, úmrtí, šikana atp.) A je to tak velmi správně.

Jsou ale i běžné, každodenní situace, ve kterých nás něco trápí, s něčím si nevíme rady. Jsou to chvíle, kdy většinou problém zvládneme nebo navštívíme psychologa až tehdy, když nám začne problém přerůstat přes hlavu.

Od návštěvy psychologa pak může odradit dlouhá čekací doba nebo částka za jedno 50 minutové sezení, která se pohybuje kolem 800,- Kč. Takových sezení je pak většinou zapotřebí hned několik.

Mnoha takovým situacím se dá předcházet. A o tom je část našeho kurzu.

A ta další část se týká toho, jak tím nejjednodušším způsobem, který se nám stane příjemným a vlastním, budovat silnou a šťastnou osobnost dítěte.

Rodič je pro dítě hrdinou, protože právě rodiči nejvíce důvěřuje.

(prof. Matějček)

 

Tím hrdinou jste už nyní.

A já vám k tomu mohu ještě ukázat cestu, jak se můžete stát tím nejlepším a nejžádanějším "psychologem" pro vaše dítě.

Cena

Cena kurzu, ve kterém více jak 300 minut, tedy více jak 6 návštěv u psychologa a také 5 bonusů, je 3 130 Kč.

A protože se rok 2019 stále ještě rozjíždí a Vy se rozhodujete, zda v něm budete investovat i do toho, abyste lépe porozuměli svému dítěti, snížím cenu právě na 2019 Kč. 

Je o to i z toho důvodu, že si vážím Vaší otevřenosti vůči novým poznatkům a sebereflexe si přiznat, že je stále se co učit. 

Do kurzu je možné se závazně přihlásit až poté, co bude stanovené přesné datum spuštění, které je v plánu během měsíce dubna či května

Nezávazně se můžete napsat na čekací listinu (tlačítko Zajímám se o kurz). Bližší informace obdržíte včas e-mailem.

Kurz si již brzy můžete objednat za 2 019,-

No a k čemu tuto cenu přirovnat?

Třeba k jedné velké elektronické hračce nebo k jedné rodinné návštěvě kina a poté večeři v restauraci. Nebo k tomu, že si během roku dáte každý měsíc jednu kávu 40 Kč.

Jsem si jistá, že investice do kurzu, je jedna z nejlepších investic do vašeho dítěte i do vaší spokojenosti nejen v roce 2019.

A věřte, že se vám mnohonásobně vrátí v podobě šťastného dítěte .

I v podobě spokojeného rodiče.

 

Nebojujte!

Budujte svou PYRAMIDU ŠTĚSTÍ až do nebe

Stavět si svou vnitřní pyramidu štěstí je stejné jako když stavíte dům:

Dům

pevný základ

rovné stěny

dobrá statika

Pyramida štěstí

znalost potřeb

hranice

harmonie

My teď společně budeme stavět z materiálu, kterému se říká skutečnost, a to není zrovna ten nejlehčí materiál. Ale s pomocí pevného základu PYRAMIDY ŠTĚSTÍ to zvládnete  s radostí a hravě.

Ať jste kdekoliv na světě – váš domov je tím pevným bodem na mapě.

Buďte tím pevným bodem v životě pro sebe i své děti.

Nechť je PYRAMIDA ŠTĚSTÍ pro vás tím základním stavebním kamenem!