Jak naučit dítě,
aby umělo být samo (se) sebou šťastné?

Proč je pozitivní dítě pozitivní?

Kdy jste naposledy

ANO, ANO, ANO...

Stane se to (občas) každému rodiči!

ALE!!!

Určitě se shodneme, že tento přístup

NEDĚLÁ nás - ani naše dítě - ŠŤASTNÝM!

Co když si to ale dítě zaslouží...?

VĚŘTE, ŽE NEZASLOUŽÍ!

Ani my dospělí si totiž nezasloužíme, aby se k nám někdo choval ponižujíc, hanlivě a bez respektu,  i když  by byl  třeba kolega v práci nebo partner  100x přesvědčený, že si to zasloužíme.

POZOR!

Děti nezlobí! Děti se chovají!

Přesně podle toho, co jim chybí, co prožívají, co nám chtějí říct, co potřebují.

JDĚTE DĚTEM NAPROTI!

PŘEDVÍDEJTE!

Toho docílíte, pokud budete rozumět 5 nejzákladnějším potřebám.

JAK NA TO?

Jednoduše!

Odpověď najdete zde:

on-line kurz

TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO DÍTĚTE

Dvě tajemství

Tajemství č. 1

Pozitivní dítě je zrcadlem pozitivních dospělých.

I pozitivní přístup je třeba se učit a trénovat!

Naučím vás pozitivnímu přístupu a myšlení!

A zároveň ukážu, jak ho pak právě vy můžete naučit i vaše děti!

Tajemství č. 2

Šťastné dítě je to, které umí rozeznat,
pojmenovat
a říci (si o) své potřeby a ty uspokojit.

Pak je spokojené a šťastné a samostatné = samo se sebou šťastné.

Naučím vás hierarchii potřeb!

A ukážu způsob, jak učit krok po kroku dítě, aby je umělo rozeznat a uspokojit samo.

Kurz je cesta, jak právě VY můžete být

ten nejlaskavější PRŮVODCE!

Být skvělým průvodcem NENÍ TĚŽKÉ!

Je jen potřeba:

Průvodce totiž:

A to všechno lze udělat tak, aby to nezabralo čas. Naopak, aby nám ho přinášelo.

Věřte, že jediný čas, který vám cesta k tomu zabere, je tento kurz.

Jak poznáte, že je kurz pro vás?

Zkuste odpovědět na tyto otázky:

Kdy jste naposledy

Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte:

“ANO, toto se mi nedávno stalo,” 

je Tajemství šťastného dítěte právě pro vás. 

Co se naučíte?

Kurz vám také jasně ukáže:

HRANICE VÝCHOVY

Existuje společné jádro volné a přísné výchovy?

Existuje návod, jak nebýt dítětem ovládanou matkou?

Existuje varovný signál, jak si nevychovat malého tyrana?

Existuje klíč k tomu, jak být mámou s respektem a autoritou?

Existuje možnost, že v jakémkoliv věku mohu začít učit dítě pozitivně myslet?

Existuje manuál, jak rozpoznat potřeby dítěte dříve, než se dítě začne vztekat, bouřit, vzdorovat?

deti_venku_tolaetak

Možná vás zajímá, kdo pro vás kurz vytvořil?

Jmenuji se Anna Lukešová a už 21 let se jako psycholožka inspiruju od maminek – jejich radostmi i starostmi, abych pro ně mohla vytvářet techniky, které pomohou nejen jim, ale i jejich dětem. Stejně jako pomáhají mým dětem – mé každodenní inspiraci.

Čemu se věnuji?

Miluji mindfulness a pozitivní psychologii.

Tu, která se zabývá kladnými životními zážitky a zkušenostmi a pozitivními emocemi jako jsou RADOST, LÁSKA, NADĚJE i ŠTĚSTÍ. Té, která má ve svém hledáčku zvídavost, nezdolnost, optimismus, sebevědomí a vděčnost i smysl pro humor.

Znát mě můžete i z médií z TV SEZNAM, Českého rozhlasu, časopisů: Můj svět, Instinkt, Maminka, Kondice.cz atp. Velmi mě těší, že o projevila zájem i o metodu Pyramida štěstí, na jejímž principu je postavený kurz Tajemství šťastného dítěte.

Proč jsem vytvořila tento kurz?

Většina starostí maminek pramení právě z toho, že neporozumí potřebám svého dítěte a tím pádem se ani neumí dívat na svět jejich očima. A to vede k neshodám, odtažitosti, nepochopení i křiku. 

Tvrdím, že: LEPŠÍ JE BUDOVAT NEŽ BOJOVAT! 

Proto předávám rodičům techniky, aby budovali to pozitivní.

Už tím automaticky odeženou to negativní. Probudí v sobě magnet přitahující to dobré.

Z čeho v kurzu vycházím?

Vše, co předávám v kurzu, je zpracováno na základě:

Spojením těchto všech věcí jsem vytvořila metodu PYRAMIDA ŠTĚSTÍ, kterou vás v kurzu naučím. 

Právě samy maminky mě po shlédnutí seriálku vysílaného v TV, který se věnoval tréninku pozitivního myšlení pro dospělé, oslovily a vyzvaly, abych připravila kurz i pro děti. 

Co je PYRAMIDA ŠTĚSTÍ?

Kurz Tajemství šťastného dítěte  je postavený na originální metodě:

PYRAMIDA

ŠTĚSTÍ

Jak to vypadá v kurzu?

Šťastný je ten, kdo je

soběstačný, samostatný a pozitivní.

Dospěje k tomu tak, že:

Bez vás rodičů / průvodců se to  dítě nenaučí. 

Pojďte jim naproti

Jak je kurz rozdělený?

1. Tajemství vnitřních pyramid

Jací psychologové, jak a proč zkoumali potřeby lidí, k čemu došli a co z toho vyplývá pro vás? Co se stane, když nerozumíme potřebám dětí? Proč jich je 5? Jak fungují? Jak moc je podstatná vnitřní motivace na rozdíl od té vnější plné odměn a trestů? Jak se naučit pomalu, ale jistě, bez časové náročnosti a vyčerpanosti, přivést dítě na cestu vnitřní motivace? …

2. Stavba vlastní pyramidy

Jak si rychle a efektivně srovnat potřeby a hodnoty a jak nahlédnout zpět do dětství? Jak pomoci dítěti stavět jeho pyramidu štěstí? Co říkají výzkumy, přední světoví i čeští psychologové? Jak konkrétně funguje Maslow pyramida potřeb na nás a naše děti? Jak to máte vy? V této lekci se naučíme vše rozpoznat a v dalších budeme řešit potřebu po potřebě z hlediska energie, poselství a přitažlivosti.  …

3. Energie pyramidy

Proč nám lidé vnucují své potřeby a proč někdy zapomínáme plnit ty své? Kde a jak čerpat a šetřit energii?  Jak a kolik času trávit vědomě s dítětem a proč? Jak naučit dítě pozitivně myslet? Jak nechat dětem volnost, aby si učily z ní brát samy energii? Jak poznat INTROVERTNÍ a EXTROVERTNÍ dítě? Proč se tyto dva typy liší právě tím, jak čerpají energii? …

 

4. Poselství pyramidy

Jaké jsou nejčastější chyby rodičů v rozpoznávání potřeb a ve výchově? Jak poznáme to opravdové poselství, které chceme předat?  Jak už nyní můžeme odhadnout? Jak už nyní odhadnout budoucí štěstí našeho dítěte? Jaké otázky si musíme zodpovědět, abychom to poznali? Jak přijmout to, že poselství a otisk předáváme každým dnem a už nikdy neříkat, že něco bude lepší až…? Jak to udělat? ….

5. Magnetická síla pyramidy

Jací lidé a proč na nás působí jako magnet? Jak rozpoznat lidi, kteří nás vysávají? Jak naučit dítě, aby samo mělo zájem o druhé? Jak dávat dítěti sílu a odvahu si umět říci o cokoliv, co potřebuje? Jak učit sebe i dítě SEBEuznání, sebelásce, ale i sebekontrole? Jak být magnetem pro dítě?  Jak učit dítě, aby bylo magnetem pro ostatní a přitahovalo, rozlišovalo, které lidi si do života pustit? …

Kdy, kde, jak a proč kurz probíhá?

Co obsahuje?

Je možné být i v osobním spojení?

KDY

KDE

JAK

CO

S KÝM

JEŠTĚ NA SLOVÍČKO...

Jsou náhlé a nečekané situace, kdy rodič vyhledává radu psychologa, aby mu a jeho dítěti pomohl najít cestu v náročné životní situaci (rozvod, střídavá péče, úmrtí, šikana atp.) A je to tak velmi správně.

Jsou ale i běžné, každodenní situace, ve kterých nás něco trápí, s něčím si nevíme rady. Jsou to chvíle, kdy většinou problém zvládneme, nebo navštívíme psychologa až tehdy, když nám začne problém přerůstat přes hlavu.

Od návštěvy psychologa pak může odradit dlouhá čekací doba nebo částka za jedno 50 minutové sezení, která se pohybuje kolem 800,- Kč. Takových sezení je pak většinou zapotřebí hned několik.

Mnoha takovým situacím se dá předcházet. A o tom je část našeho kurzu.

A ta další část se týká toho, jak tím nejjednodušším způsobem, který se nám stane příjemným a vlastním, budovat silnou a šťastnou osobnost dítěte.

Rodič je pro dítě hrdinou, protože právě rodiči nejvíce důvěřuje.

(prof. Matějček)

Tím hrdinou jste už nyní.

A já vám k tomu mohu ještě ukázat cestu, jak se  právě Vy můžete stát tím nejlepším a nejžádanějším “psychologem” pro vaše dítě.

5 BONUSŮ navíc

3 tréninky pozitivního myšlení dítěte

2 techniky ovlivňující osobnost vašeho dítěte v tom nejpozitivnějším slova smyslu

3 tréninky

  1. Každoden – jak naučit dítě uzavírat den a jak to propojit s vnímáním jeho samotného
  2. Pochvala – jak a proč učit děti víc než jen „sluší ti to“ , aby rozvíjely empatii a vděčnost
  3. Procházka – jak naučit děti, aby si automaticky braly ze/do života to lepší a rozvíjely vnímání

2 techniky

  1. MaMtra pro mé dítě – nejlaskavější metodou otiskující do duše dítěte to, co je pro vás nejpodstatnější
  2. Z očí do očí – metoda pro rozvoj empatie a budování kvalitních sociálních vztahů

Cena kurzu je 3 099 Kč

Jsem si vědoma nejen finančního i psychického vyčerpání způsobené inflací, neustálého zvyšování cen (a to i v oblasti on-line kurzů), v neposlední řadě též dlouhých čekacích front u psychologů.

U mě to je naopak. Chci, aby byl kurz přístupný více lidem.

Na léto výrazně snižuji!

Proč na léto?

Protože prázdniny nám dávají více času a prostoru na změny, než ve shonu školního roku.  Cena kurzu na léto je levnější  o 2/3:

1 077 Kč

Cena jako...

Cenu můžete přirovnat třeba k rodinné vstupence na prázdninové zážitky. Ať už se jedná o zábavné parky, ZOO, návštěvy hradů, zámků, letního kina. Nebo třeba k jedné rodinné návštěvě kina či večeři v restauraci. Nebo k tomu, že si během roku dáte měsíčně dobrou kávu v kavárně (a to ještě ke všemu bez zákusku ;-).

Můžete si být jistá, že investice do kurzu je jedna z nejlepších investic do vašeho dítěte i do vaší spokojenosti nejen v roce 2022.

A věřte, že se vám už od shlédnutí 1. videa mnohonásobně vrátí v podobě šťastného dítěte. 

I v podobě Vás jako spokojeného rodiče.   

Brány online kurzu Tajemství šťastného dítěte
jsou pro Vás otevřené.

Pak se za tuto cenu na konci prázdnin uzavřou. 

Kromě know-how, které vyvolalo zájem mnoha médií, tak získáte i jedinečnou osobní podporu.

Po celou dobu kurzu vám budu k dispozici a ráda s vámi proberu všechny případné nejasnosti i konkrétní situace, které se svými dětmi řešíte v poradně. 

Pokud byste měli zájem o psychologické poradenství, pouze účastník kurzu získáte navíc 20  % slevu na psychologickou konzultaci.

Nebojujte!

Budujte

svou PYRAMIDU ŠTĚSTÍ

až do nebe!

Odhalte vaše tajemství výchovy
pomocí pyramidy štěstí

Stavět si svou vnitřní pyramidu štěstí je stejné jako když stavíte dům:

Dům

pevný základ
rovné stěny
dobrá statika

Pyramida štěstí

znalost potřeb
hranice
harmonie

My teď společně budeme stavět z materiálu, kterému se říká skutečnost, a to není zrovna ten nejlehčí materiál. Ale s pomocí pevného základu PYRAMIDY ŠTĚSTÍ to zvládnete  s radostí a hravě.

Ať jste kdekoliv na světě – váš domov je tím pevným bodem na mapě.

Buďte tím pevným bodem v životě
pro sebe i své děti.

Nechť je PYRAMIDA ŠTĚSTÍ pro vás tím základním stavebním kamenem!

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.